Ontogenie vznikla v roce 2010, jako sdružení, které mělo pomáhat výtvarníkům, kteří nejdou
s oficiálním uměleckým proudem. Z počátku vytvářela výstavní projekty, na které navázala
vydavatelská činnost. Dnes Ontogenie vytváří zajímavé projekty napříč obory a při nich propojuje
dovednosti nejen výtvarníků, ale i hudebníků, typografů, knihařů a všech lidí, kteří jsou ve svých
oborech ojedinělí.


ontoblogontoblogontomotion

Ontoblog je informační stránkou Ontogenie. Vždy jednou za měsíc zde probíhá internetová výstava, která je doprovázena v našem hudebním oddělení novinkami, které vždy udržujeme na počtu pěti hudebních záznamů. V ostatních oddělení se můžete informovat o našich připravovaných či probíhajících akcích, stejně tak, jako o knihách, které jsme již vydali či připravujeme.

 

Ontoshop je nákupním místem, kde si můžete koupit nejen produkty, které Ontogenie vydala, ale
také v rámci naší podpory umělcům, vybíráme zajímavé práce, které se internetovým prodejem
snažíme přiblížit sběratelům, kteří prahnou po něčem nevšedním.

 

Ontomotin je prostorem, kde v pravidelných intervalech pouštíme film, dokument, videoart, animaci, nebo klip. Tyto projekty vybíráme tak, aby splňovali parametry kvality pro velice náročného diváka. 


© 2013 jAUF, Ontogenie, všechna práva vyhrazena
stránky splňují standardy XHMTL 1.0 a CSS 2.1

tel: +420 723 721 929